רפאל

כשרה רבנות "חלק"
כתובת:המח"ל 1 מרכז דוידי אשקלון