זהו נוסח המכתב שנשלח על ידי עורכי דינו של ראש העיר, איתמר שמעוני, לערוץ 10, בעקבות חשיפתו של אלמוג בוקר, כתב הערוץ, פרשה שלכאורה הייתה בה משום הטרדה של עובדת על ידי ראש העיר.  

איתמר שמעוני

לכבוד
מר יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 10 .
מר גולן יוכפז, מנכ"ל חדשות 10.
מר אלמוג  בוקר , כתב חדשות 10.
 
א.נ
באמצעות פקס :03-7331666
03-7331040
 
        הנדון: התראה טרם נקיטת הליכים
בשם מרשנו, ראש עיריית אשקלון, מר איתמר שמעוני, הרינו לפנות אליכם בדברים הבאים כדלקמן:
1. היום נפתחה מהדורת החדשות של ערוץ 10 בכותרת, ההסתבכות של ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני ,ואשר הוגדרה "כחשיפה " של ערוץ 10 והכתב אלמוג בוקר, תוך שהינכם מציינים, כי מדובר בעובדת לשעבר, אשר שלחה מכתב דרישה לפיצוי כספי ממרשנו בשבועות האחרונים.
2. בפתח הדברים ייאמר, כי עד כתיבת שורות אלה לא התקבל כל מכתב אצל מרשנו, קל וחומר מעובדת עירייה, זאת בניגוד לפרסום בחדשות 10. ככל ויש בידכם אישור מסירה למכתב האמור, וזאת עובר למועד פרסום" החשיפה", הרי שהנכם נדרשים להמציאו לידנו באופן מיידי.
3. חמור מכך, כתב חדשות 10  אלמוג בוקר, פעל באופן פסול ונפסד, המנוגד לכל כלל אתיקה עיתונאי, תוך פגיעה חמורה בשמו הטוב של מרשנו ,ויובהר:
3.1 מר בוקר כלל לא הודיע למרשנו, כי בכוונת ערוץ 10 לפרסם ידיעה בעינינו ,וכי לשם כך מתבקשת תגובת מרשנו.
3.2 מר בוקר, ליווה את מרשנו ב"מבצע צוק איתן", וידע כי פניות למרשנו נעשות דרך דוברות העירייה.
3.3 מר בוקר, ניצל את העובדה, כי קיבל את מספר הפלאפון של מרשנו במסגרת סיקור "מבצע צוק איתן", והתקשר למרשנו היום באופן ישיר ובניגוד לנהלים אשר ידועים לו, במטרה להוציא בעורמה את תגובת מרשנו.
3.4 מר בוקר, הודיע למרשנו, כי התקבל היום בלשכתו של מרשנו מכתב מעובדת בקשר להטרדה מינית המיוחסת למרשנו, ובה דרישה לפיצוי כספי, תוך שביקש את תגובתו של מרשנו.
3.5 לשאלת מרשנו, האם מדובר בשיחה פורמאלית או בשיחה שאינה פורמאלית, השיב  מר בוקר, כי המדובר בשיחה שאינה פורמאלית.
3.6 בהסתמך על תשובתו של מר בוקר ומשלא הועלתה כלל האפשרות שהדבר יפורסם בפתח מהדורת החדשות, הבהיר מרשנו, כי לא נימסר לידיו כל מכתב דרישה לפיצויי כספי מכל סוג שהוא, וכי ככל שיש מכתב כאמור, ימסור  הוא את התייחסותו לאחר שיעיין במכתב, בנוסף הוסיף באופן לא פורמאלי, כי הוא דוחה את הטענות, וכי יכול ויש פוליטיקאים המבקשים להתנכל לו.
4. לתדהמת מרשנו, גילה זה להפתעתו, כי חדשות ערוץ 10 בחר לפתוח את מהדורת החדשות ב"חשיפה", כאילו מרשנו מואשם בהטרדה מינית  על ידי עובדת, וחמור מכך, תגובתו הלא פורמאלית של מרשנו, הוצגה כאילו זו תגובתו הרשמית והמאושרת של מרשנו.
5. התנהלות זו של חדשות 10, גרמה לפגיעה קשה בשמו הטוב של מרשנו, במשפחתו, כל זאת תוך הולכת מרשנו תוך מצגי שווא ובדרכי רמייה, כאילו נערך עימו ברור לא פורמאלי, כאשר למעשה לא היו כך פני הדברים.
6. הרינו להבהיר, כי מרשנו רואה בערוץ 10 ומר בוקר כאחראיים ישירים לכל נזק שייגרם לו, וכך, נראה בנוסף כאחראים כל גורם אשר יפרסם ידיעה דומה בהסתמך על הפרסום האמור,  לרבות עקב פרסומים נוספים באמצעי התקשורת, אשר יסתמכו על הפרסום בערוץ 10.
7. לאור האמור, ובכדי לצמצם את נזקו של מרשנו והפגיעה בו הנכם נדרשים:
7.1 להבהיר, כי נפלה טעות בפרסום, וכי מבדיקה שערכתם עולה כי למרשנו לא נמסר כל מכתב בהתייחס לאמור בפרסום.
7.2 להבהיר שאין עובדת עירייה המתלוננת על מרשנו( למרשנו כאמור לא ידוע על כל תלונה קל וחומר לא של עובדת עירייה).
7.3 להבהיר, כי לאור שנערך ברור של הדברים, הרי שחדשות 10 מתנצלים  ככל שנגרמה למרשנו פגיעה עקב הפרסום.
8. ככל שלא תמלאו אחר המתבקש בסעיף 7 לעיל תוך 24 שעות, ייאלץ מרשנו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו, ולרבות פנייה לוועדת האתיקה של מועצת העיתונות וכן לערכאות משפטיות, זאת כדי לעמוד על זכויותיו.
9. אין באמור במכתב זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי למצות טענות מרשנו כנגדכם ו/או לגרוע מכל זכות לרבות זכות תביעה העומדת לו כנגדכם.
 
 
 
                                                                                           בכבוד רב,
                                                                                          עו"ד עמיר ג'ורגי
 
 

    

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו