כבר בשנה הבאה יוגדרו כיתות א' ככיתות תורניות. המהלך נותן מענה לבקשות רבות של תושבי השכונות ברנע ואפרידר החל משנת הלימודים הקרובה יהפוך בית הספר ממ"ד 'ברנע' לבית ספר תורני צומח. בשלב הראשון, התגבור התורני יכלול את כיתות א', שם ילמדו הבנים והבנות בהפרדה. כמו-כן, תופעל מסגרת יום לימודים ארוך בעלות מסובסדת והתלמידים ייהנו גם מארוחת צהריים חמה. לצד אלו, יתווספו לתוכנית הלימודים, תוכניות לימוד פדגוגיות חדשות כמו: מגמת רובוטיקה וסייבר, יינתן סיוע בהכנת שיעורי הבית ותשתיות הסביבה הלימודית יהיו מותאמות לתקשוב המאה ה-21. ההרשמה לכיתות א' בבית הספר תיפתח ביום ראשון הקרוב עם פתיחת הרישום לגני הילדים ובתי הספר והיא מיועדת לילדי גני חמ"ד באפרידר ובברנע. ראש העיר, איתמר שמעוני: "הצורך בהקמת בית הספר התורני עלה מתוך ביקוש רב ללימודים תורניים שגילינו בקרב תושבים בשכונה. אני שמח שעלה בידינו לתת מענה ראוי והולם לאותם הורים שמעוניינים בחינוך תורני עבור ילדיהם ובסביבת המגורים שלהם".