בקשתו של מנכ"ל העירייה, חיים סופר, לפסול את השופט, גלעד הס, נבעה מכך שהשופט החליט למחוק את תביעתו נגד חברת המועצה, ריקי שי, בגלל אי הגשה במועד של תצהירי עדות ראשית ואף לא הוגשה הודעה מטעם התובע. בנסיבות אלה, החליט השופט למחוק את התביעה. כעבור יום אחד החליט סופר, להגיש בקשה לביטול המחיקה. 

השופט קיבל את בקשות הצדדים בתחילת ינואר 2017 והחליט לבטל את המחיקה כדי לדון בתביעה ואף נתן זמן לצדדים, להגיש את העדות הראשית בתוך שבוע ימים. ביום הקובע קיבל השופט הודעה מטעמו של, חיים סופר, לפסול את עצמו בטענה "קשה לתובע עם ההתרחשויות הלא שגריות בתיק", כתב בבקשה וכן "לבית המשפט לא הייתה סמכות למחוק את התביעה".

לסיכום כותב השופט גלעד הס, לאחר שהבהיר את שהתרחש ומה שנאמר על ידי התובע, כי החליט לדחות את בקשת הפסילה ואף חייב את סופר בהוצאות בסכום של 1,500 שקלים לטובת הנתבעת, ריקי שי .

מצורף פרוטוקול בית המשפט: