"כאשר עובד שלא יפעל הנתאם נדרש יסתכן בביצוע עבירת משמעת, לרבות אחריות אישית לפעולה וההוצאה בגינה". כך כותב המנכל ופותח את מכתבו בזו הלשון: " הריני לפנות אליכם ולעדכנכם כי בתקופה הקרובה  (ככל הנראה עד סוף שבוע הבא) אני אעדר מעבודתי עקס חופשת מחלה. בזמן העדרותי ועל מנת לאפשר פעילות תקינה של העירייה, הוראות ינתנו על ידי מר תומר גלאם ראש העיר בפועל בלבד. במקרה של מתן הוראה כאמור, יש למלא אותה ובכפןף לכל דין. מלבד ראש העיר בפועל אינני מאשר כמנכ"ל העירייה, לקבל ו/או למלא כל הנחיה מגורם שהוא (עובד עירייה או חיצוני). כאש העובד לא יפעל בהתאם לנדרש, יסתכן בביצוע עבירת משמעת לרבות אחריות אישית לפעולה וההוצאה בגינה. במשך הימים הבאים או לפחות עד יום שלישי הקרוב, אהיה זמין בםלאםון, דוא"ל לכל שאלה ו/או הבהרה ועל אף היותי בחופשת מחלה וזאת כדי להקל עליכם העובדת".

פרשנות: עובדי העירייה ישימו פס על נבחרי הציבור ועל המנהלים שלהם ויצטרכו לבלות בקומה הרביעית ולהמתין בסבלנות עד לקבלתם בלשכת ראש העיר, כדי להעלות בפניו את בקשתם. בהצלחה.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו