אשקלונט

הוסכם בין עורכי הדין על קבלת ההודעה במשטרה ורק ההגנה תחקור חקירה נגדית. 

בשלב הזה יש ויכוחים על גובה דמי התיווך ולמי הועברו הכספים בין עורכי הדין.

העד דרור אלמלם, עדיין לא נכנס לאולם משום שיש ויכוח בין ההגנה לפרקליטות.

השופטת, לימור מרגולין: אפשר להכניס את העד. דרור אלמלם נכנס לאולם המשפט.

השופטת: קראתי את מה שמסרת בשתי החקירות

עו״ד אשר אוחיון: הבנת מה שאמרו שהתיק נגדך נסגר מחוסר אשמה. המשימות שהמדינה מסכימה שכל החשדות נגדך לא יהיו. אתה יודע על עופר שמעוני. אני רוצה לפני להפנות אותך ממה שמסרת במשטרה שיש לך בעיה רצינית של זכרון.

אלמלם: זה נכון

אוחיון: אמרת בחקירה שאתה סנילי.

אלמלם; זה נכון  ועשיתי בדיקות

אוחיון: מציג עדות שלו שחתם פעם על חבר ואמרת לא זוכר אחרי שלושה שבועות שחתמת?

אלמלם: כן

אוחיון: הוא ניקח דוגמא בולטת של חוסר זכרון. אמרת שלא חתמת על הסכם רכישה של בניין פאר ולא חתמת על הרכישה.

אלמלם: לחצנו ידיים אני ודוידי הוא אדם מכובד.

אוחיון: אומר לך עוד משהו על חוסר זכרון. אני מראה לך שחתמת על מסמך הרכישה.

אלמלם: לא זוכר שחתמתי על המסמך.

אוחיון: אבי אוחנה אמר שחתמתם על המסמך.

אלמלם: אני לא זוכר ואם אוחנה אומר שחתמתי אז מאמין לו.

אוחיון: אני מראה כאן שלא זכרת את הדברים. תאשר לי הברשה שמי שעניין אותך במשרדים זה עופר שמעוני וביקש שאמשיך להפיץ את זה בקרב חברים.

אלמלם: אכן עניינתי חברים ועל הארבעה נמכרו.

אוחיון: אז בעקבות הבקשה של עופר נמכרו עוד ארבעה משרדים.

אוחיון: אמרת בחקירה המשטרה שעשו הרבה מתווכים שעובדים ללא רישיון.

אלמלם: אני עבדתי ארבע שנים בלי רישיון. אחר כך עשיתי רישיון תיווך.

אוחיון: ההקשר של בניין פאר, עופר פנה אליך ואז הבאת עוד אנשים. עופר לא קיבל תיוון עליהם.

אלמלם: המוכר והקונה כל אחד לוקח מהצד שהביא.

אוחיון: האם עופר היה הגורם היעיל בעסקה הזו. האם מי שהביא את המידע שההיא את המפגש בין המוכר לקונה.

אלמלם: כן, רק מי שמביא את הקונה הוא מקבל את העמלה. 

אוחיון: אמרת שאתה מעדכן את המתווך השני כדי שיקבל עמלה מהמוכר. מהקונה זה אתה. לגבי ארבעת המשרדים מי זכרי לקבל דמי יוון מדוידי.

אלמלם: עופר שמעוני.

אוחיון: חתמו על הסכם לרכישה ולא על חוזה.

אלמלם: מכיוון שהנכס לא נבנה עדיין אז לא חתמו על חוזה אלא על בקשת רכישה.

אוחיון: מתי המתווך מקבל דמי תיווך.

אלמלם: בחתימה על כל דבר. בהסכם רכישה במקרה הזה.

אוחיון: מי שיווק את פרוייקט יעדים?

אלמלם: עופר ואנחנו כרימקס.

אוחיון: מי מכר בפרוייקט הזה

אלמלם: רימקס בעיקר

אוחיון: עופר מכר רק עשרה אחוזים מהעסקאות שם. אבי ברון עסק בזה.אבי ברון יבוא לכאן להעיד ומבקש לא לדבר איתו.

אוחיון: נעבור לחוסר זכרון. פרוייקט יעדים. בתחילת ינואר 2016 מסרת הודעה שהגעתם לסיכום שלושה חודשים קודם טכני אומר לך שזה היה שבעה חודשים קודם. אני אזכיר לך. 

עופר  זוכר בודאות

הייתה שיחת טלפון אחת שלך סמוך לחתימת ההסכם ב- 14/05/16, עם עופר שמעוני והוא אמר לך שדיבר עם יואל שמי שישווק את הפרויקט הזה אז יואל הסכים שזה עופר ודרור.

הפרקליטות מתנגדת בגלל תאריכים לא נכונים שמסר עורך הדין אוחיון.

השופטת: האם עופר אמר לך משהו על שיווק הפרוייקט.

אלמלם: לא זוכר

אוחיון: בשנת 2015 היה פרוייקט אחר שאתה ועופר לשווקו.

אלמלם: לא

אוחיון: יש שיחה בינך לבין עופר על שיווק יעדים?

אלמלם: לא זוכר

אוחיון: יותר מאוחר שיווקתם פרויקט אחר של שכירות. למה חתמו שם בקשה לשכירות ולא רכישה?

אלמלם: בניין פאר והפרויקט השני היו שונים לגמרי.

אלמלם: זה היה שכירות.

אוחיון: בהנחה שבאמת הוצעה שיחה בינך לבין עופר שבא הוא אמר לך שהכל נסגר עם יואל דוידי, טעית בתאריכים

אלמלם: יכול להיות שטעיתי ואמרתי שלושה חודשים ולא שבעה חודשים. אני יכול לטעות בזמן. 

אוחיון: עופר סיפר לך שיואל מפרגן לו על עסקאות.

אלמלם: יואל פירגן לעופר על המכירות שלו

אוחיון: אתה חבר של עופר ויואל יותר עופר. עופר פתח משרד תיווך עצמאית. זה טבעי שעופר יקבל מדוידי פרוייקטים.

אלמלם: עופר סיפר לי ואמר לי על כך.

אוחיון: כמה משרדים יש לדוידי?

אלמלם: ברוך השם. ליואל יש הרבה פרוייקטים בעיר. רצינו שיואל יתן לנו עוד פרוייקטים. אם לא נוכיח את עצמנו הוא יתן לאחרים.

אוחיון: מה אתה יכול לספר על עופר כאדם? 

אלמלם: אני יכול להגיד שעופר יתן מה שהוא יכול כולל השקל האחרון מהכיס למי שצריך. פנו אליו בהרבה מקומות שיעזור להם גם בעירייה. הוא לא אומר לא לאנשים. הוא אח של....ולא מגיעים לראש העיר כמו שהוא יכול. הוא לא יודע להגיד לא.

אוחיון: אני רוצה להבין על לנדוור ופטריקס שחשבת לרכוש את המקומות האלה:

אלמלם: נפגשנו עם אנשים ושמענו את העלויות וצריך לפתוח בשבת אז ירדנו מזה.

אוחיון: כמה דמי תיווך מגיע לעופר על תיווך?

אלמלם: בדרך כלל זה 2% + מע״מ.

אוחיון: עזרת

לעוםר במקצוע הזה?

אלמלם: המזכירה שלי לימדה אותו את הדברים כדי ללמוד את המקצוע. המזכירה הייתה ויקה. אמרתי לו אם אתה איש מכירות זה הכסף הכי טוב שיש. 

אוחיון: יודע אם הוא עבד אצל מתווך אחר?

אלמלם: הוא עבד אצל אליהו שמעוני תקופה מסויימת.

אוחיון: כשהגיעו אנשים לעשות עסקאות עדכנת את עופר?

אלמלם: אני עדכנתי את עופר כדי שיקבל את העמלה שלו מדוידי

כאן מסיים עורך הדין אשר אוחיון את חקירתו הנגדית.

כאן מושמעת ההקלטה בין דרור אלמלם לעופר שמעוני. 

עורכת הדין רוית נגב עולה לחקור את דרור אלמלם.

נגב: קיבלנו את השיחות שביקשנו. האם השיחה נוגעת לפרוייקט יעדים.

אלמלם: זה הפרוייקט

נגב: השיחה משתמע שאתה יודע על מה מדובר.

אלמלם: שמחתי שיואל אישר אותי. דיברנו על השיחות האלה והוא דיבר עם יואל ושמחתי שאני בפנים.

נגב: תסביר את האמירה שלך שאמרת יאללה הלוואי ונקבל.

אלמלם: זה השאיפה של כל מתווך כדי לקהל פרוייקט כזה.

נגב: הכרת את יואל בעבר כחברים?

אלמלם: לא כאילו שיצאנו יחד.

נגב: בוא נשווה בין האמירה שאתה חבר של עופר ודוידי.

אלמלם: הקשר עם עופר קרוב יותר ולא כך עם יואל.

נגב: עופר הוא חבר של יואל 

אלמלם: הם היו על בסיס קבוע יושבים יחד.

נגב: אמרת שרצית לעבוד עם יואל. גם בחקירה הראשונה שלך אמרת לחוקר שאתה מת לעבוד על דברים של יואל דוידי.

אלמלם: עשינו עבודה ממיינת בשיווק הפרוייקט של יעדים. חשבתי שתהיה פריצה עם דוידי וקיבלתי אותו בזכות עופר.

נגב: מה פרוש מה שאמרת על פרוייקט יעדים שעופר מעורב בו. אמרת שעופר חבר של יואל הרבה שנים ויואל רצה לתת לו רק להתפרנס  נראה לך שיואל צריך מישהו שישווק את הפרוייקט. 

נגב: ליואל יש הרבה פרוייקטים. אמרת שעופר מתווך

אלמלם: כן הוא מתווך. לפרגן לו ולעזור לו זה אותו דבר כי הוא יואל  עוזר לו כלכלית. 

נגב: החוקר שואל אותך ״האם הוא רצה להכניס אותה לעסקה״ אתה עונה כן אין לעופר את המנגנון שיש לי עדיין לשווק את הפרוייקט של 5000 מ״ר.

אלמלם: ככה היה קל יותר להסביר ליואל את החשיבות שלנו יחד איתו. יואל רוצה למכור מהר יותר את הפרוייקט.

נגב: אמרת שעופר יש לו הרבה קשרים ויותר קל למכור את זה. אמרת שעופר לא יכול למכור את זה לבדו.

אלמלם: לי יש 12 סוכנים ולי יותר קל למכור.

נגב: אמרת בחקירה ״ יש לי משהו שהוא נתן לי אבל לא בבלעדיות״ זה פרוייקט צה״ל נכון?

אלמלם: כן הוא נתן לי לשים את השלט על המבנה בצה״ל.

נגב: הציגו לך בפרוייקט יעדים האם דוידי נתן לעופר את הפרוייקט כדי לקדם דברים בעירייה.

אלמלם: דוידי תמיד תקעו לו את הדברים בעירייה.

נגב: שואלים אותך למה יואל לא פנה אליך ישירות. ענית שיואל רצה לפרגן לעופר. החוקר שואל האם הוא רוצה לתת לו עבודה. ענית כן ואמרת שהוא לא יכול לבצע את זה לבד. אני בטוח שעופר אמר ליואל שיתן לך את הפרוייקט.

אלמלם: אני בטוח שיואל לא יתן לו סתם אלא רק אם יש איתו חברה כמוני.

נגב: אמרת שעופר יודע לשבת כל הראש 

אלמלם: לגמרי 

השופטת: עופר אמר  לי שיואל אמר ״שאני לא אכניס אף אחד אם אתה לא מסכים״,  

אלמלם: שעופר התכוון שאני אבוא לעזור לו

נגב: סוכם עם עופר חמישים חמישים שותפות מלאה. מה הכוונה?

אלמלם: הכוונה לרצות את הבעלים יואל דוידי ולא חשוב מי מכר הכל היה חצי חצי בעמלות, לא משנה כמה מכר השני. הסיכום היה מראש ביננו. 

נגב: יואל ידע בדיעבד על הסיכום בינכם? מתי הוא ידע?

אלמלם: דוידי ידע על ההסכם ביננו

השופטת: אחרי ההסכמים עם עופר. דוידי ידע על ההסכם של חלוקת העמלות.  

אלמלם: עופר קיבל כסף ואז אמרתי לדוידי שאנחנו שותפים חצי חצי.

נגב: אמרת בחקירה ונשאלת על יעדים. האם עשית עם עופר? אמרת שלא רק דיברנו על זה. יואל אמר לנו שהעמלה תהיה 1% +מע״מ. עופר דיבר איתך במאי  2015 ההסכם של יעדים נחתם בנובמבר 2015. האם חתמת על ההסכם.

אלמלם: לא זוכר מתי זה היה.

נגב, מציגה לאלמלם את ההסכם עם חתימות שלו.

נגב: אמרת שאתה לא זוכר שחתמת והצגנו את ההסכם החתום. 

ההסכם הזה נחתם בנובמבר 2015 ולא במאי.

אלמלם: סביר להניח שזה מה שקרה.

השופטת: כשאתה מאשר שאלה התאריכים.

אלמלם: לא זוכר בדיוק מתי זה נחתם. עופר סגר את כל הפרטים עם יואל דוידי.

נגב:  החוקר הציג לך שבפרוייקט לא על הנייר כן אפשר לשווק אותו

אלמלם: אני לא יכול למכור אותו מידית כי אין תכניות עדיין. 

נגב: זוכר מתי זה היה שהתנאים סוכמו?

אלמלם: לא זוכר אבל זה היה סמוך לשיחה שלי ושל עופר,

בית המשפט ייצא להפסקה של 45 דקות.

חזרה לדיונים עדיין עורכת הדין רוית נגב מול דרור אלמלם:

נגב: הבנתי שהבעלים של רימקס התקשר אליך לשאול על החקירות?

אלמלם: יום קודם הוא התקשר,  הסברתי לו שהכל בסדר והוא יהנה מפרות העסקה עם יעדים. הוא כעס עלי שהשם של רימקס משורבב לחקירה הזו.

נגב: אתה חשוד 

אלמלם: אמרו שאני חשוד בהלבנת הון ושוחד. לא הבנתי איך נפלו עלי. מה זה קשור אליי.

נגב: ניסית להבין מה רצו ממך?

אלמלם: נכון ולא הבנתי איך זה קשור אליי

נגב: ניסית להבין למה זה מתכוונים למה אתה חשוד בשוחד?

אלמלם: לא הבנתי מה רצו ממני.

נגב: נחקרת כחשוד ומייחסים לך משהו שאתה לא בסדר. הם התענינו אם קיבלת עמלת תיווך שקיבלת עמלת תיווך על פאר.

אלמלם: אמרתי לחוקר שיתקשר לאבי ברון שיבדוק. חוץ מדיסק לא קיבלתי כלום.

נגב:  החוקר אומר לך שעופר קיבל מדוידי סכום של 140 אלף שח אמרת שלא ידעת לחוקר.

אלמלם: ידעתי שקיבל לא ידעתי כמה

נגב: אמרת לחוקר שלא קיבלת שקל

אלמלם: נכון כי אם הייתי מקבל הייתי חייב להוציא חשבונית

נגב:  אמרת לחוקר שאולי עופר ביקש ממנו להקדים לו תשלום.

אלמלם: אולי עופר ניגן  לו על המצב הכלכלי שלו.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו