הדירוג כולל רשויות מקומיות בדירוג סוציו-אקונומי שנע בין 4 ל-10 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על הכנסה ממוצעת לנפש, רמת המינוע (סך כלי הרכב הפרטיים ביחס למספר התושבים), אחוז הזכאים לתעודות בגרות, אחוז הסטודנטים, אחוז דורשי עבודה, ואחוז מקבלי גמלה להבטחת הכנסה.

הדירוג משקלל בתוכו מספר מרכיבים, למשל ניהול נכון של תקציב הרשות המקומית, יכולתה לגבות תשלומים שוטפים וחובות עבר מהתושבים והעסקים שבתחומה.

הנתון הלא יאמן הקשור לעיריית אשקלון מצביע שתוך פחות מ 5 שנים הידרדרה עיריית אשקלון בראשותו של איתמר שמעוני מהמקום ה 5 למקום ה 17.

העייריה לקחה על עצמה בשנים האחרונות הלוואות בסה"כ של מעל ל 280 מיליון שקלים, ומסרבת בכל תוקף למנות רואה חשבון חיצוני שיסביר מה נעשו באותם כספי ההלוואות.

למרות הדרדרות במדד ממשיכים בעירייה להתעקש שמצבה הפיננסי יציב.

יחצ

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו